1985 – 1995

El quinquenio 1985-90 marca una etapa con el ingreso de España en la Comunidad Europea como miembro de pleno derecho. La demanda de máquinas – herramienta sube con fuerza y la producción se multiplica por 2,5, con una nueva e intensa reorganización del sector y atención prioritaria a la innovación tecnológica.

En este desarrollo de la máquina – herramienta cabe destacar la positiva influencia que tuvieron actuaciones como los programas CN-100/200 y el Plan de Relanzamiento Excepcional de Empresas y Sector Industrial (PRE) del Gobierno Vasco, el programa CN-1000 del Ministerio de Industria y las ayudas del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) a la internacionalización de empresas.

El comienzo de la década de los 90 abre una nueva etapa para el sector, con la crisis de la Guerra del Golfo Pérsico y el colapso de los Países del Este y la ex Unión Soviética, con sus negativas consecuencias para la economía mundial por la incertidumbre creada. Los efectos para el sector se traducen en nuevas readaptaciones para mejorar la competitividad.

El año 1991 marcó el comienzo de otra fuerte crisis mundial, que repercutió muy negativamente en el sector, originada por la concentración de una serie de acontecimientos como la guerra del Golfo Pérsico, la crisis de la industria del automóvil y el desmoronamiento de los países del Este de Europa, con la Unión Soviética a la cabeza. En conjunto, estos acontecimientos representaron una nueva etapa de cambios profundos y diversos que determinaron nuevas reestructuraciones, y readaptaciones empresariales, seguidos de desaparición de empresas menos competitivas ante las pérdidas registradas.

En el ámbito de la formación técnica y profesional, como factor básico de las mejoras de competitividad necesarias para el sector, es significativo que en 1991 se inauguró el Instituto de Máquina–Herramienta (IMH) de Elgoibar. Los primeros pasos de promoción del mismo se iniciaron en 1986, bajo el liderazgo de AFM, con la colaboración de empresas, entidades e instituciones del sector de la enseñanza profesional, del sector financiero, centrales sindicales, etc., y muy especialmente con la colaboración del Gobierno Vasco, Diputación de Guipúzcoa y Ayuntamiento de Elgoibar.

La producción del sector disminuyó de 622 millones de € en 1990 a 362 millones de € en 1994 y las ventas en el mercado interior, de 345 millones de € a 153 millones de €. El consumo aparente del mercado interior bajó de 666 millones a 317 millones y la exportación de 277 millones a 209 millones.

Durante este nuevo período de crisis i

985-1990 bosturtekoa garai garrantzitsua izan zen Espainia Europako Erkidegoan eskubide osoko kide moduan sartu zelako. Makina-erreminten eskariak gora egin zuen indartsu, eta ekoizpena bider 2,5 hazi zen. Sektoreak berrantolaketa sakona jasan zuen, eta berrikuntza teknologikoari lehentasunezko arreta aitortu zitzaion.

Aipatzekoa da makina-erremintaren garapen horretan zenbait ekintzek izan zuten eragin positiboa. Besteak beste, CN-100/200 programak, Eusko Jaurlaritzaren Enpresak eta Industria Sektoreak Berriro Indarrean Jartzeko Berariazko Egitamua, Industria Ministerioaren CN-1000 programak eta enpresak nazioartekotzeko Kanpo-merkataritzaren Espainiako Institutuak (ICEX) eskainitako laguntzak.

1990eko hamarkadak garai berri bat zabaldu zuen sektorean, Pertsiar Golkoko Gerraren krisialdiak eta Ekialdeko herrialdeen eta Sobietar Batasunaren gelditzeek eragin kaltegarriak eragin zituzten mundu-ekonomian sortutako ziurgabetasunagatik. Horrek guztiak sektorearen beste birmoldaketa bat eragin zuen lehiakortasuna hobetzeko xedearekin.

1991. urteak mundu-mailako beste krisialdi gogor baten hasiera markatu zuen, sektorean oso ondorio gaiztoak izan zituena. Aipatutako krisialdia gertaera batzuen pilaketaren poderioz eman zen: Pertsiar Golkoko Gerra, automobilaren industriaren krisialdia eta Europako Ekialdeko herrialdeen erortzea (Sobietar Batasuna buru). Oro har, egoera horiek hainbat aldaketa sakon gertarazi zituzten, enpresetan berrantolaketa eta berregituraketa berriak egin behar izan ziren, eta lehiakortasun-maila txikia zuten enpresek desagertu egin behar izan zuten izandako galeren aurrean.

Prestakuntza tekniko eta profesionalaren arloan, sektorearentzat beharrezkoak diren lehiakortasun-hobekuntzen oinarrizko faktore moduan, azpimarragarria da 1991n Elgoibarko Makina Erreminta Institutua (IMH) inauguratu zela. Hura sustatzeko lehendabiziko urratsak 1986ean hasi ziren, AFMren aginduetara eta irakaskuntza profesionalaren sektoreko, finantza-sektoreko, zentral sindikaletako, eta abarretako enpresa, elkarte eta erakundeen laguntzarekin, eta, batez ere, Eusko Jaurlaritzaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Elgoibarko Udalaren lankidetzarekin.

Sektoreko ekoizpena 1990ean izandako 622 milioi eurotik 1994ean izandako 362 milioi eurora jaitsi zen, eta barne-merkatuko salmentak 345 milioi eurotik 153 milioi eurora erori ziren. Barne-merkatuko ageriko kontsumoak, berriz, 666 milioitik 317 milioira egin zuen behera, eta esportazioak 277 milioitik 209 milioira.

Nazioarteko krisialdi-garai berri horretan, sektoreak berregituraketa sakon bati ekin zion: langileria berriztatu zen teknikoki prestatuta zeuden pertsonak kontratatuz, eta ekoizpen- eta erosketa-prozesuak arrazionalizatu egin ziren. Horrez gain, fabrikatzaile-taldeak, partzuergoak eta aliantza estrategikoak eratu eta esportazio-jarduerak indartu egin ziren.

Krisialdi bolada hori nazioarte-mailakoa izan zen, eta makina-erreminten herrialde ekoizle nagusiei eragin zien, eskaria nabarmenki jaitsi zelako, % 50 inguru krisialdiaren aurretik zegoenarekin alderatuta.

nternacional, el sector se sometió a una profunda reestructuración, mediante la renovación del personal, con la incorporación de personas preparadas técnicamente, la racionalización de procesos de fabricación y compras, la formación de grupos de fabricantes, consorcios y alianzas estratégicas, junto a la intensificación de las actividades de exportación.

Esta etapa de crisis fue internacional y afectó a los principales países productores de máquinas–herramienta, con una sustancial disminución de la demanda, en torno al 50% de la existente antes de la crisis.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies